Listopad 2017 – Správa a využití územív ČR – případová studie Prahy

Závěrečná správa o stavu a využití území v ČR, kterým byl ukončen několikaletý projekt v Praze s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

The Governance of Land Use in the Czech Republic

Dostupné na www.oecd.org