Nov. 2017 – Governance of Land Use in the Czech Republic – Case of Prague

Závěrečná správa o stavu a využití území v ČR, kterým byl ukončen několikaletý projekt v Praze s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Dostupné na www.oecd.org

Upgrade

I would like to inform, that currently pages are upgraded and data are edited. New information comes soon.